Naar hoofdcontent

OVER IMPULS(E)

Door verschillende kennisvelden met elkaar te verbinden, profileert IMPULS(E) zich als een multidisciplinair architectenbureau. Getalenteerde interne en externe ontwerpers, technici en denkers verruimen het ontwerpend onderzoek. Ons ontwerpkantoor richt zich zowel op de private als de publieke markt. Onze projecten beogen een maatschappelijk meerwaarde in brede zin, ze geven uiting van ons vibrerend enthousiasme en liggen in lijn met onze visie op architectuur.

IMPULS(E) heeft de ambitie om gebouwen te ontwerpen die boven een standaardoplossing uitstijgen.

Doel van IMPULS(E): projecten realiseren waarin gebruikers en opdrachtgevers zich herkennen. IMPULS(E) werkt hiervoor samen met zakelijke en particuliere opdrachtgevers alsook met gemeenten en overheden.

MISSIE

Elke dag wil IMPULS(E) excelleren op het gebied van creatie, techniek, management en dienstverlening. Ons ontwerpteam bezit flexibiliteit en deskundigheid in de uiteenlopende disciplines. Kennis laden wij op door ons continu te ontwikkelen.

IMPULS(E) wil voor elke opdrachtgever de ideale partner zijn. Ontstaan de beste plannen niet in gezamenlijkheid? Wij kiezen altijd voor een optimale kennisuitwisseling met de opdrachtgever en de gebruikers, maar ook met de aannemer en alle overige betrokkenen. Samenwerken is een open houding aannemen met respect voor eenieders expertise.

VISIE

Wij zijn een dynamisch en energiek bureau dat grote waarde hecht aan ontwerpend onderzoek. Door een geïntegreerde aanpak focust IMPULS(E) zich op kwalitatieve architectuur. Samen met onze opdrachtgevers verkennen wij de ambitie naar een duurzaam ontwerp.

GELAAGD

Wij gaan zorgzaam om met ruimte en omgeving, tijd, geschiedenis en milieu. Door een weldoordachte keuze van materialen en oog voor ambachtelijke detailleringen, genereren wij in architecturaal opzicht gelaagde betekenissen. Het architectonisch ontwerp benaderen wij vanuit diverse invalshoeken, rekening houdend met de verschillende randvoorwaarden

SCHAAL

Een fysische en culturele meerwaarde vinden we essentieel voor een betekenisvolle architectuur die de ruimte versterkt en de opdrachtgever of toeschouwer weet te verwonderen. IMPULS(E) zoekt naar de perfecte balans tussen sociale, architecturale en budgettaire actoren. Onze ontwerpen genereren dan ook een grote belevingswaarde. Stad, huis of kamer, de ruimtelijke ervaring is op elke schaal verrassend.

┬ęTim Van de Velde

©Tim Van de Velde

TEAM

Gorik Vanderperren
  • Gorik Vanderperren
  • Architect - vormgever / omgeving - meubel
Kwinten Vanderperren
  • Kwinten Vanderperren
  • Architecturale vormgever / concept ontwerp